Waarom Asselt Assist?

Omdat wij jarenlange ervaring hebben in het adviseren en begeleiden van Automotive- en autoschadeherstelbedrijven bij incidenteel voorkomende werkzaamheden zoals:
Bemiddelen bij bijzondere gevallen en excessen. (denk hierbij aan b.v. crashen van een databaseserver, diefstal van hardware en apparatuur, brand, etc.).
Tijdelijk vervangen leidinggevende medewerkers. ( b.v. bij langdurige ziekte ondernemer, manager, etc.).
Interne processen binnen de autoschadeherstel-branche optimaliseren.
Implementeren en begeleiden van softwarematige toepassingen om het bedrijfsproces optimaal te sturen.
Leverancier van backoffice pakket Car Repair Assist.

Asselt Assist BV, Hellerweg 21, 3882 MV Putten
t. 0341-35 21 52, f. 0341-49 23 56, m. 06-51 71 80 03, info@asselt-assist.nl